Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

De Privacyverklaring van Sinterklaasgedichten.com verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken van gebruikers van Sinterklaasgedichten.com. We willen hiermee duidelijkheid verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken en beschermen, en welke rechten u heeft inzake uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Alleen bij gebruik van de Rijmmachine en ChatGPT op deze website legt Sinterklaasgedichten.com persoonsgegevens vast. Indien u van dit onderdeel gebruikmaakt worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen: voornaam, e-mailadres en leeftijdsindicatie (16 jaar of ouder resp. jonger dan 16). Uw voornaam en e-mailadres worden gebruikt voor het toezenden van het aangevraagde gedicht. Indien u 16 jaar of ouder bent worden uw voornaam en e-mailadres ook gebruikt voor het toezenden van nieuwsbrieven van Prijsvrij Vakanties, voor zover u daarvoor toestemming heeft verleend. Indien u op een later moment geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u dit eenvoudig kenbaar maken door u af te melden via de link onderaan de e-mailberichten van Prijsvrij Vakanties.

Bescherming persoonsgegevens

Sinterklaasgedichten.com is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van groot belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Sinterklaasgedichten.com spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Sinterklaasgedichten.com is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Sinterklaasgedichten.com.

Externe websites

Op de website van Sinterklaasgedichten.com treft u links aan naar andere websites. Sinterklaasgedichten.com kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Hetzelfde is van toepassing op externe websites die de Sinterklaas Gedichten Generator via een iFrame hebben ingesloten. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookies

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze Cookieverklaring.

Vragen

We helpen u graag verder als u inzage wilt in uw gegevens of uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen. Voor deze en andere vragen over deze Privacyverklaring kunt u een e-mail sturen naar privacy@sinterklaasgedichten.com.

Wijzigingen

Sinterklaasgedichten.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

Sinterklaasgedichten.com
18-04-2024