Algemene Voorwaarden Sinterklaasgedichten.com

Algemene Voorwaarden Sinterklaasgedichten.com

Copyright

Overname van teksten of gedichten van Sinterklaasgedichten.com op internet, in een boek, tijdschrift of op welke wijze dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sinterklaasgedichten.com. Tegen misbruik wordt opgetreden.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening (het leveren van een gepersonaliseerd Sinterklaasgedicht) legt Sinterklaasgedichten.com persoonsgegevens vast. Indien u gebruikmaakt van deze dienstverlening wordt uw e-mailadres gebruikt voor het toezenden van het gedicht en voor het toezenden van nieuwsbrieven van Shopple, DeBesteDeals, Prijsvrij en HotelMoment voor zover u daarvoor toestemming heeft verleend. Indien u op een later moment geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u dit eenvoudig kenbaar maken door u af te melden via de link onderin de nieuwsbrieven van Shopple, DeBesteDeals, Prijsvrij en HotelMoment. Ook kunt u schriftelijk per e-mail of per post een verzoek indienen.

Bescherming persoonsgegevens

Sinterklaasgedichten.com is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van groot belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Sinterklaasgedichten.com houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Bij het gebruikmaken van de dienstverlening wordt uw e-mailadres gevraagd. Sinterklaasgedichten.com is niet verantwoordelijk voor het onrechtmatig gebruik van uw e-mailadres (bijvoorbeeld verkregen door hacken) door derden.

Externe websites

Op de website van Sinterklaasgedichten.com treft u links aan naar andere websites. Sinterklaasgedichten.com kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Hetzelfde is van toepassing op externe websites die de Sinterklaas Gedichten Generator via een iFrame hebben ingesloten. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de Algemene Voorwaarden van Sinterklaasgedichten.com, dan kunt u een e-mail sturen naar mail@Sinterklaasgedichten.com. We helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

Wijzigingen

Sinterklaasgedichten.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

Sinterklaasgedichten.com
20-07-2018